In bepaalde gevallen moet een onderneming of instelling naast het verplichte veiligheidsjaarverslag ook een verplicht ADR beveiligingsplan hebben, dit hangt af van de gevaarlijke stoffen soorten. Het ADR beveiligingsplan betreft een plan met betrekking tot de organisatie met voorschriften voor de beveiliging zoals beschreven in de vervoersvoorschriften van het ADR 1.10. Beveiligingsvoorschriften gaan over de organisatie en implementatie van maatregelen of voorzorgsmaatregelen die getroffen moeten worden om diefstal of misbruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (waardoor personen, goederen of het milieu gevaar kunnen lopen) te beperken.

De wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen verplicht afzenders, vervoerders en andere betrokken partijen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen met een hoog gevarenpotentieel om een ADR beveiligingsplan vast te stellen, in te voeren en na te leven. Het ADR beveiligingsplan moet ten minste voldoen aan de gegeven voorschriften. Beveiliging is een manier om risico’s te verminderen en beheersbaar te maken en de veiligheid te verhogen.

SDX Consultancy kan u helpen met het opstellen van een ADR beveiligingsplan op maat voor uw bedrijf, conform wet- en regelgeving. Wilt u graag advies? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.