1000 punten tabel regeling ILenT

Het ADR biedt de mogelijkheid om onder beperkte voorwaarden hele partijen gevaarlijke goederen te vervoeren. De vrijstelling geldt eigenlijk alleen voor de vervoerder. Daarom heeft de vrijstelling niets te maken met verpakking, etikettering en markering of de vrachtbrief. Er zijn meerdere vrijstellingen in het ADR zoals gelimiteerde, uitgezonderde en vrijgestelde hoeveelheden en de 1000 punten tabel regeling. In de 1000 punten regeling gaat het om de totale hoeveelheid die tegelijkertijd in een voertuig mag worden vervoerd, volgens een tabel.

Deze 1000 punten tabel geeft stoffen weer in vijf vervoerscategorieën. Bij vervoerscategorie 0 zijn stoffen niet vrijgesteld, oplopend tot bij vervoerscategorie 4 waar stoffen onbeperkt zijn vrijgesteld. Als stoffen in verschillende vervoerscategorieën thuishoren dan moeten de hoeveelheden worden omgerekend naar “punten”.

De punten worden berekend door de te vervoeren hoeveelheden per vervoerscategorie te vermenigvuldigen met een omrekenfactor. De totale waarde is in punten opgeteld. Het totaal aantal punten moet onder de 1000 punten blijven.

Blijft het totaal onder een bepaalde waarde, dan is er ADR vrijstelling van:

  • beveiligingsvoorschriften
  • oranje borden op het voertuig
  • schriftelijke instructiekaart bemanning
  • gebruik gevarenkaart
  • brandblusser voor de lading
  • standaarduitrusting van het voertuig
  • ADR vakbekwaamheidscertificaat chauffeur
  • passagiersverbod
  • tunnelverbod
  • routering gevaarlijke stoffen
  • slecht weer bepalingen
  • rookverbod

 

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILENT)
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT)