Het ADR geeft mogelijkheden om een gehele zending met verpakte gevaarlijke stoffen onder beperkte voorwaarden te vervoeren. Deze vrijstelling is eigenlijk alleen bestemd voor de vervoerder. De vrijstelling heeft dan ook niets te maken met de verpakking, etikettering en kenmerking, of de vrachtbrieven.

Er zijn meerdere vrijstellingen in het ADR zoals gelimiteerde, uitgezonderde en vrijgestelde hoeveelheden en de 1000 punten tabel regeling. In de 1000 punten regeling gaat het om de totale hoeveelheid die tegelijkertijd in een voertuig mag worden vervoerd, volgens een tabel. Deze 1000 punten regeling geeft stoffen weer in vijf vervoerscategorieën. Bij vervoerscategorie 0 zijn stoffen niet vrijgesteld, oplopend tot bij vervoerscategorie 4 waar stoffen onbeperkt zijn vrijgesteld. Als stoffen in verschillende vervoerscategorieën thuishoren dan moeten de hoeveelheden worden omgerekend naar "punten". De punten worden berekend door de te vervoeren hoeveelheden per vervoerscategorie te vermenigvuldigen met een omrekenfactor. De totale waarde drukt men uit in punten. Het totaal aantal punten moet onder de 1000 blijven.

Blijft het totaal onder een bepaalde waarde, dan heeft men onder andere vrijstelling van:

 • beveiligingsvoorschriften
 • oranje borden op het voertuig
 • gebruik gevarenkaart
 • brandblusser voor de lading
 • standaarduitrusting van het voertuig
 • vakbekwaamheid certificaat chauffeur
 • passagiersverbod
 • tunnelverboden
 • routering gevaarlijke stoffen
 • slecht weer bepalingen
 • rookverbod