Beveiligingsplan volgens ADR 1.10

In bepaalde gevallen moet een onderneming naast het verplichte veiligheidsjaarverslag ook een ADR 1.10 beveiligingsplan hebben. Dit hangt mede af van de gevaarlijke stoffen soorten. Het ADR beveiligingsplan betreft een organisatie plan voor de beveiliging van stoffen die een aanslagpotentieel hebben, zoals beschreven in de vervoersvoorschriften van het ADR.

Beveiligingsvoorschrift

Beveiligingsvoorschriften gaan over de organisatie en implementatie- en  voorzorgsmaatregelen die getroffen moeten worden om diefstal of misbruik van bepaalde gevaarlijke stoffen te beperken. De wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen verplicht afzenders, vervoerders en betrokkenen van gevaarlijke stoffen met een hoog gevarenpotentieel om een ADR beveiligingsplan na te leven. Het beveiligingsplan moet ten minste voldoen aan de gegeven voorschriften. Beveiliging is een manier om risico’s te verminderen en beheersbaar te maken en de veiligheid te verhogen.

Advies ADR beveiligingsplan

SDX Consultancy BV kan u helpen met het opstellen van een ADR beveiligingsplan op maat voor uw bedrijf, conform huidige wet- en regelgeving uiteraard. Wilt u graag advies? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.


ADR beveiligingsplan opstellen