SDX Consultancy, opleidingen en advies gevaarlijke stoffen

SDX Consultancy BV brengt kennis en praktijk samen en biedt gevaarlijke stoffen trainingen en bewustwordingen aan die volledig aansluiten op uw bedrijfsactiviteiten. Tijdens de opleiding wordt u op de hoogte gebracht van kennis over; behandeling, opslag, verpakken, vervoer en opmaak van vervoersdocumenten m.b.t. gevaarlijke stoffen. Onze kracht ligt bij maatwerkoplossingen; gericht advies, of een functie-specifieke opleiding voor elk type bedrijfsactiviteit met betrekking tot uw producten en diensten die vallen onder de verschillende gevaarlijke stoffen klassen. Deze functie-specifieke bewustwording gevaarlijke stoffen, awareness of bewustmaking is een branche-gerichte opleiding die is afgestemd op uw bedrijfsprocessen, met als doel de veiligheid en betrokkenheid van u en uw medewerkers binnen de organisatie te verhogen.

Ons team van ervaren ADR veiligheidsadviseurs kan u optimaal adviseren over behandeling, transport en opslag van gevaarlijke stoffen. U kunt ook een externe ADR veiligheidsadviseur aanstellen die fungeert als uw eigen veiligheidsadviseur, of voor ondersteunend advies aan uw organisatie. Op verzoek en indien nodig maakt SDX Consultancy ook een ADR beveiligingsplan, veiligheidsjaarverslag, auditverslag en adviesrapport op. Het is tevens mogelijk om een nul-audit te laten uitvoeren.

Daarnaast kunt u in de webshop ADR boeken of uitrusting gevaarlijke stoffen aanschaffen.

Gevaarlijke Stoffen Klassen

Stoffen die bepaalde gevaarseigenschappen hebben worden door de Verenigde Naties (UN) ingedeeld in bepaalde klassen en opgenomen in de DGR. Daarnaast wordt er een UN nummer toegekend en een indeling gemaakt op basis van de belangrijkste gevaarlijke eigenschappen. Dit kunnen er ook meerdere zijn.

Hier kunt u de indeling van de gevaarlijke stoffen klassen bekijken.