SDX Consultancy, opleidingen en advies gevaarlijke stoffen

SDX Consultancy B.V. is ISO 9001 gecertificeerd

Voor het aanstellen van een ADR veiligheidsadviseur, advies op maat, audits, rapportages en functie specifieke opleidingen op het gebied van gevaarlijke stoffen voor verschillende modaliteiten zoals ADR, IMDG-Code en IATA. Of op het gebied van andere wet- en regelgeving zoals milieuvergunningen, Arbowet en over PGS 15 (opslag van gevaarlijke goederen).

Opleidingen

Tijdens de opleiding wordt u op de hoogte gebracht van kennis over; behandeling, opslag, verpakken, vervoer en opmaak van vervoersdocumenten m.b.t. gevaarlijke stoffen. Onze kracht ligt bij maatwerkoplossingen; gericht advies, of een functie specifieke opleiding voor elk type bedrijfsactiviteit met betrekking tot uw producten en diensten die vallen onder de verschillende gevaarlijke stoffen klassen. Deze functie specifieke bewustwording gevaarlijke stoffen, awareness of bewustmaking is een branche-gerichte opleiding die is afgestemd op uw bedrijfsprocessen, met als doel de veiligheid en betrokkenheid van u en uw medewerkers binnen de organisatie te verhogen.

Advies

Ons team van ervaren ADR veiligheidsadviseurs kan u optimaal adviseren over behandeling, transport en opslag van gevaarlijke stoffen. U kunt ook een externe ADR veiligheidsadviseur aanstellen die fungeert als uw eigen veiligheidsadviseur, of voor ondersteunend advies aan uw organisatie. Op verzoek en indien nodig maakt SDX Consultancy ook een ADR beveiligingsplan, veiligheidsjaarverslag, auditverslag en adviesrapport op. Het is tevens mogelijk om een nul-audit te laten uitvoeren.

Daarnaast kunt u in de webshop ADR boeken of uitrusting gevaarlijke stoffen aanschaffen.