Medewerkers, maar ook uitzendkrachten, die bij het vervoer of de behandeling van gevaarlijke stoffen zijn betrokken, moeten zijn opgeleid. Volgens hoofdstuk 1.3 van de vervoersvoorschriften in het ADR moeten zij verplicht minimaal een functie specifieke bewustwording, bewustmaking of awareness training gevaarlijke stoffen hebben gevolgd. Elke onderneming of instelling draagt zelf deze verantwoordelijkheid voor het opleiden van haar medewerkers en tijdelijke krachten. Zonder een geldige gevaarlijke stoffen opleiding riskeert u hoge boetes en bent u bovendien onverzekerd in geval van calamiteiten!

Onze kracht ligt bij het samenstellen van maatwerk diensten op het gebied van gevaarlijke stoffen advies en opleidingen, zoals de functie specifieke ADR opleidingen die volledig worden afgestemd op uw eigen bedrijfsprocessen en tot doel hebben de veiligheid van u en uw medewerkers binnen de organisatie te verhogen. Uitgangspunten zijn hierbij uw wensen ten aanzien van de gevaarlijke stoffen opleiding en de wet- en regelgeving. Uiteraard zijn alle ADR opleidingen volledig afgestemd op de werkzaamheden van de betrokken medewerkers.

Het is mogelijk functie specifieke bewustwordingstrainingen gevaarlijke stoffen voor u te verzorgen, conform wet- en regelgeving, voor de volgende modaliteiten:

  • ADR – wegvervoer
  • IATA – luchtvaart
  • IMDG code – zeevracht
  • ADN – binnenvaart
  • RID – railvervoer
  • PGS15 – opslag

Een totaalpakket dat voorziet in alle leermiddelen en randapparatuur, zodat u hier geen omkijken naar heeft. Opleidingen worden bij voorkeur zoveel mogelijk op uw bedrijfslocatie gegeven, op een tijdstip dat het beste uitkomt.

Alle opleidingen voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften en u wordt geïnstrueerd door een ervaren en kundig docent. Als na afloop van de opleiding de aansluitende toets met goed gevolg is afgerond, ontvangt de deelnemer een certificaat bewustwording gevaarlijke stoffen. Dit ADR certificaat is 2 jaar geldig en wordt erkend door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

ADR opleiding