Opleiding Gevaarlijke Stoffen

gevaarlijke stoffen opleiding

Medewerkers, maar ook uitzendkrachten, die bij het vervoer of de behandeling van gevaarlijke stoffen zijn betrokken, moeten volgens hoofdstuk 1.3 van de vervoersvoorschriften in het ADR verplicht minimaal een functie-specifieke opleiding c.q. bewustwording, bewustmaking of awareness training gevaarlijke stoffen hebben gevolgd. Elke onderneming of instelling draagt zelf deze verantwoordelijkheid voor het opleiden van haar medewerkers en tijdelijke krachten. Zonder een geldige opleiding riskeert u hoge boetes en bent u bovendien onverzekerd in geval van calamiteiten!

Onze kracht ligt bij het samenstellen van maatwerk diensten op het gebied van advies en training m.b.t. gevaarlijke stoffen opleidingen, zoals de functie-specifieke ADR opleidingen die volledig worden afgestemd op uw eigen bedrijfsprocessen en tot doel hebben de veiligheid van u en uw medewerkers binnen de organisatie te verhogen. Uitgangspunten zijn hierbij uw wensen ten aanzien van de opleiding en de wet- en regelgeving. Uiteraard zijn alle opleidingen volledig afgestemd op de werkzaamheden van de betrokken medewerkers.

Functie-specifieke bewustwordingstrainingen conform DGR 2017, VLG en WVGS wet- en regelgeving voor de volgende modaliteiten: ADR – wegvervoer, IATA – Luchtvaart, IMDG code – zeevracht, ADN – binnenvaart, RID – railvervoer en PGS15 opslag.

Een totaalpakket dat voorziet in alle leermiddelen en randapparatuur, zodat u hierover geen zorgen heeft. Opleidingen worden bij voorkeur zoveel mogelijk op de bedrijfslocatie zelf gegeven, op een tijdstip dat u als opdrachtgever wenst.

Alle opleidingen voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften en u wordt geïnstrueerd door een ervaren en kundig docent. Als na afloop van de opleiding de aansluitende toets met goed gevolg is afgerond, ontvangt iedere deelnemer een certificaat bewustwording gevaarlijke stoffen in de vorm van een pasje. Dit ADR certificaat is 2 jaar geldig en wordt erkend door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

U kunt hier de planning van de opleiding gevaarlijke stoffen bekijken voor data waarop opleidingen worden gegeven.