Medische functie specifieke ADR bewustwording

Bij een functie specifieke bewustwording gevaarlijke stoffen voor ziekenhuizen of medische instellingen worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld in de opleiding:

 • Wet- en regelgeving vervoer gevaarlijke stoffen 2019-2021
 • Opleidingsplicht
 • Verantwoordelijkheden
 • Gevarenklassen, verpakkingsgroepen en UN-nummers
 • Gevarenklassen ziekenhuis, laboratoria en apotheken – uitgelicht: UN 6.2 infectueuze stoffen
 • Verpakkingen vrijgestelde en gelimiteerde hoeveelheden
 • Verpakkingen overig
 • Documenten
 • Gevaarlijke stoffen en post
 • Gevaarlijke stoffen en milieu- en Arbo-regelgeving
 • Informatie algemeen
 • Herkenning gevaarlijke stoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Persoonlijke veiligheid
 • Intern transport

Laboratorium medewerker