Clinical trails en medisch onderzoek zijn ook gereguleerd

Covid-19 testen, klinisch onderzoeksmateriaal, bloedbuisjes, ziekenhuismateriaal en clinical trail of medische studie zijn wettelijk gereguleerd in het DGR. Volgens deze wet- en regelgeving worden deze stoffen geclassificeerd in de klasse 6.2. Dat geldt ook voor het verpakken en versturen per post of koerier van Corona-testen.

SDX Consultancy BV bespaart u tijd, geld en kans op boetes.

U kunt dit simpel oplossen door de medische logistiek uit te besteden aan SDX BV. Denk dan aan ADR en IATA opleiding, advies, logistiek, transport, droogijs, UN verpakkingen of geconditioneerde temperatuur gereguleerde opslag. Een telefoontje en wij regelen de rest voor u, ook de opmaak van de vervoersdocument! Wij kunnen u informeren over het classificeren van pathogeen, clinical trail, diagnostisch materiaal of biopten samples.

Alle zorg voor uw geconditioneerde, droogijs, farmaceutische, klinische trails, clinical trails of gevaarlijke biologische stoffen wordt u volledig uit handen genomen. Logistiek partner voor medische opslag, handling, douaneformaliteiten, verpakkengevalideerde en medische verpakkingen, polystyreen dozen, droogijs en temperatuurloggers.

Verpakken, opleiden en transport van uw clinical trails, corona vaccin of test.

Er zijn namelijk wettelijk eisen verbonden aan het behandelen, verpakken en vervoer van Cov-19 testen. Dat staat vermeld in het ADR en Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Zo moet een afgenomen coronatest worden geclassificeerd als UN6.2 vrijstelling UN3373 worden verpakt volgens P650. Aan het vervoer zijn regels verbonden, bijvoorbeeld zoals de opmaak van een vrachtbrief met de juiste informatie te vermelden. Ook een dient een druk getest 95kPa seal bag en absorptie materiaal te worden gebruikt voor het verpakken en een degelijke buitenverpakking te worden gebruikt. Zoals een bijvoorbeeld zoals een UN3370 med pack van SDX.

UN3373

Er is in het DGR/ADR/IATA wel een vrijstelling voor bepaalde gevaarlijke infectueuze stoffen, namelijk voor de klasse 6.2 UN3373 Biologische stof categorie B. Dat geldt ook voor het verpakken en versturen per post of per koerier van Covid-19 of corona-testen.