ADR Bewustwording, bewustmaking of awareness

Medewerkers van bedrijven en instellingen, die bij transport in aanraking komen met gevaarlijke stoffen zijn verplicht minimaal een ADR bewustwordingscursus gevaarlijke stoffen te volgen. Dit staat beschreven in het ADR 1.3. Het kan zijn dat uw werknemers gebruik kunnen maken van bepaalde ADR vrijstellingen en de 1000 punten regeling en tabel.

Deze verplichting geldt al vanaf 1 juli 2011. Elke onderneming draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het opleiden van haar medewerkers, maar ook uitzendkrachten. U kunt de opleiding uitbesteden door gebruik te maken van de gevaarlijke stoffen opleiding die door SDX Consultancy BV wordt verzorgd. De opleiding voldoet aan alle wettelijke eisen conform Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS): het ADR en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG).

Medewerkers die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen moeten worden opgeleid

Dit betekent dat zij ten minste de algemene bewustwordingscursus gevaarlijke stoffen moeten hebben gevolgd. Deze verplichting die geldt vanuit de internationale wet- en regelgeving maakt medewerkers bewust van de gevaren en risico’s van gevaarlijke stoffen. Bij deze opleiding wordt onder andere ingegaan op veiligheidsaspecten en de regelgeving. Dit is ook van toepassing wanneer men gebruik maakt van uitzendkrachten. Zowel onderneming als medewerker moeten vervolgens kunnen aantonen dat de bewustwordingscursus is gevolgd en dit moet zijn vastgelegd in het personeelsdossier. De bewustwordingscursus gevaarlijke stoffen kan op een centrale locatie of op uw eigen locatie worden gevolgd en duurt één dagdeel (circa vier uur).

De onderstaande branches zijn onze specialiteit:

  • Ziekenhuizen, laboratoria, klinieken en andere medische instellingen
  • Farmaceutische bedrijven
  • Cosmetica bedrijven
  • Chemische bedrijven
  • Midden en Klein Bedrijven
  • Onderzoeksbedrijven zoals niet destructief onderzoek (NDO) radioactief
  • Transport-, koeriers- en andere logistieke bedrijven
  • Vuurwerkbedrijven
  • Bouwmarkten
  • Drogisterijen

U kunt contact met ons opnemen voor bijvoorbeeld een e-learning of fysieke bewustwordingscursus gevaarlijke stoffen op uw locatie, wij bespreken graag de mogelijkheden met u.