Soorten ADR opleidingen

ADR-opleiding voor chauffeurs

Bestuurders van voertuigen voor het vervoer van gevaarlijke goederen die de vrijstellingsgrens overschrijdt, moet in het bezit zijn van een ADR-certificaat. Iedereen die zich bezighoudt met het vervoer van gevaarlijke goederen, moet een ADR-opleiding volgen die in overeenstemming is met zijn taken en bevoegdheden. Deze ADR-training moet de volgende onderdelen bevatten:

  • Algemeen bewustzijn
  • Specifieke beroepsopleiding Veiligheidstraining
  • Veiligheidsvoorschriften
  • Transportvoorschriften voor andere transportmodi (indien van toepassing)

Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen

De training is bijvoorbeeld geschikt voor personeel dat met gevaarlijke stoffen omgaat en personeel van expediteurs of transportagenten. Daarnaast is deze ADR-opleiding van toepassing op voertuigbestuurders die zijn vrijgesteld van het behalen van ADR-certificaten.